Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesinde yapılan düzenlemeler ile ilgili duyuru

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesinde yapılan düzenlemeler ile ilgili duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi'nde (EK-2/D-2) yapılan düzenlemeler ile ilgili duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
DUYURU

21.10.2014

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ EK-2/D-2 LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere 01.10.2014 tarihli 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT ve ekli listelerde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ eki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesinde (Ek-2/D-2) yer alan A, B, C gruplarından çıkarılan ve D grubunda belirtilen tanılar dışında kalan tanılar için değişikliğin yürürlülük tarihi olan 01.10.2014 tarihinden önce düzenlenen fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık raporları (uzman hekim /sağlık kurulu) ve buna istinaden başlanan tedaviler, devam eden tedavi kapsamında değerlendirilerek Kurumumuza fatura edilebilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Geri