Faturalamada Danıştay Şoku EK 9 İptal

Faturalamada Danıştay Şoku EK 9 İptal

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Danıştay Kararı konulu 2013/13 sayılı genelgeye göre
11.03.2013 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliğinin metin kısmında faturalandırmanın EK 9 Listesinde yer alan puanlar üzerinden yapılacağı
belirtilen işlemler ( FTR, Diyaliz, Radyocerrahi Yönetmler, Robotik Rehabilitasyon ve Yoğun Bakım ) haricinde işlem bedelleri hizmet başına ödeme
yöntemine ( EK 8 ) göre yapılacaktır.

Genelge_2013_13.pdf (2,7 MB)