Fatura Teslim Yerleri İle İlgili Duyuru - YENİ - 31.01.2012

Fatura Teslim Yerleri İle İlgili Duyuru - YENİ - 31.01.2012

 SGK TARAFINDAN YAYINLANAN DUYURU

 
1. ECZANELER TARAFINDAN FATURA, REÇETE VE EKİ BELGELERİN TESLİM EDİLECEĞİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ 
Kurumumuz tarafından yapılacak olan yeni düzenleme ile 2012 yılı Temmuz ayından itibaren e-reçete uygulamasına geçilmesi planlandığından mevcut uygulamada değişikliğe gidilmeden eczaneler tarafından fatura, reçete ve eki belgeler 29.01.2012 tarihinde Kurum web sayfasında yayımlanan illere değil, 29.01.2012 tarihli duyurudan önceki bağlı olunan illere teslim edilmeye devam edilecektir. 
2. SAĞLIK KURUMLARINA AİT FATURA, REÇETE VE EKİ BELGELERİN TESLİM EDİLECEĞİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ 
 
29.01.2012 tarihinde Kurum web sayfasında yayımlanan duyuruda olduğu gibi Kurumumuzla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucuları, 01.02.2012 tarihinden itibaren tüm fatura ve eki belgeleri; EK-1 de yer alan illerde bulunan ilgili sağlık sosyal güvenlik merkezlerine teslim edeceklerdir. 
01.02.2012 tarihinden önce teslim edilen tüm fatura ve eki belgelere ait inceleme, itiraz, ödeme ve sözleşme yürütüm işlemleri teslim alan il müdürlükleri tarafından yapılmaya devam edilecektir. 
Ancak 01.02.2012 tarihinden sonra teslim edilen tüm fatura ve eki belgelere ait inceleme, itiraz, ödeme ve sözleşme yürütüm işlemleri EK-1 de yer alan il müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 
3. OPTİSYENLİK MÜESSESİNE AİT FATURA, REÇETE VE EKİ BELGELER 
 
Optisyenlik müesseseleri tarafından genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunanlara düzenlenen fatura, reçete ve eki belgeler mevcut uygulama da değişikliğe gidilmeden önceki aylarda olduğu gibi bağlı olunan illere teslim edilmeye devam edilecektir. 
4. ŞAHIS ÖDEMELERİ 
 
 Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunanlara ait şahıs faturalarına ait işlemler mevcut uygulama da olduğu gibi yürütülmeye devam edilecektir.