Fatura teslim, inceleme ve ödeme işlemleri hakkında duyuru

Fatura teslim, inceleme ve ödeme işlemleri hakkında duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Faturateslim, inceleme ve ödeme işlemleri hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

 

27/06/2014

 FATURA TESLİM, İNCELEME VE ÖDEME İŞLEMLERİHAKKINDA DUYURU

Malatya ilinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile protokollü/sözleşmeli sağlık hizmet  sunucularına aitfatura ve eki belgelerin, Mayıs 2014 dönemindenitibaren (Mayıs 2014 dahil) teslim, inceleme, itirazlarındeğerlendirilmesi, üst komisyonlara havale ve ödemeişlemleri ile sözleşmelerin yürütümü işlemleri İstanbulSosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.