Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesi Güncel Hali

Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesi Güncel Hali

 Sosyal  Güvenlik   Kurumu  Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel  Müdürlüğü  tarafından 2011/62 sayılı ' Fatura  Bedellerinin Ödenmesi Genelgesi'nin güncel  hali  yayımlanmıştır; 

 

FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ GENELGESİ GÜNCEL HALİ