Eucatech ve Prolim marka stent ve balon kateter ürünlerinin TİTUBB kayıtları kaldırıldı

Eucatech ve Prolim marka stent ve balon kateter ürünlerinin TİTUBB kayıtları kaldırıldı
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Eucatech ve Prolim marka stent ve balon kateter ürünlerinin TİTUBB kayıtları kaldırıldığı duyuruldu.

Kurumumuzca yapılan denetimlerde; değişik markalarda son kullanma tarihi geçmiş stentler olmakla birlikte, yeniden işlem görerek son kullanma tarihi geçerli hale getirilmiş, sahte ambalaj, etiket ve kullanma kılavuzları basılı olan Eucatech ve Prolim marka stentler tespit edilmiştir. Tespit tarihi itibariyle sahte ürünlerin piyasaya arz edilmiş olma riskine karşı, Kurumumuzca Eucatech marka stent ve balon kateter ile Prolim marka stent ürünlerinin TİTUBB kayıtları kaldırılmıştır. Ayrıca, 30.06.2014 tarih ve 79446-1347021 sayılı, 04.07.2014 tarih ve 82373-1354396 sayılı yazılarımızla, Kurumumuzca yapılan incelemeler sonuçlanıncaya kadar tüm sağlık kuruluşlarında söz konusu ürünlerin kullanımı durdurulmuştur.

Konuyla ilgili incelemeler devam etmekte olup, sonuçlandığında ilgili tüm taraflara yeniden bilgi verilecektir.

Not: Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilk duyuruda Balton markası yer almakla beraber daha sonra Balton markası duyurudan kaldırılmış, Prolim olarak düzeltilmiştir. Duyuru belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

 
 

 

Geri