Engelli Teşviki ile İlgili Duyuru

Engelli Teşviki ile İlgili Duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Engelli Teşviki ile İlgili Duyuru yayımlandı.

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü


21.05.2014


DUYURU

ENGELLİ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

Bilindiği üzere, Kamu İhale Genel Tebliğine ilave edilen 78.28. maddede, “İstekliler tekliflerinihazırlarken 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerindedüzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçiçalıştıracaklarını beyan etseler dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıylatekliflerin değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınmayacak, bütün istekliler teklifleriniolağan işçilik bedelleri üzerinden vereceklerdir. Ancak işin yürütümü sırasında yüklenicinin engelli işçiçalıştırması durumunda, yükleniciye fazla ödemeyapılmasını engellemek amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince, engelli işçi çalıştırma nedeniyle Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idarece yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan bu düzenleme uyarınca Kamudan hizmet alım işi alan firmalara aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarası ile göndermeleri engellenmiştir.

Hal böyle olmakla birlikte tebliğ değişikliğinin yapıldığı tarihten önce tekliflerini engelli teşvikindenyararlanacak şeklinde hazırlayan ve ihale uhdesinde kalan firmaların bu düzenleme neticesinde verdikleri teklif fiyatlarına göre maddi zarara uğrayacakları anlaşıldığından, 14857 sayılı kanun numarası, ihale konusu iş üstlenen işverenlere yeniden açılmış olup, yüklenicilerin ve idarelerin hak ediş ödemelerisırasında Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapmaları gerekmektedir.
Kamu oyuna önemle duyurulur
.