Elektronik İmzalı Reçete Hakkında Duyuru

Elektronik İmzalı Reçete Hakkında Duyuru

  Sağlık Bakanlığı   tarafından Hekimler  ve  AHBS - HBYS Firmaları  için  Elektronik   İmzalı  Reçete  Hakkında  Duyuru yayınlandı.

 Hekimlerin Dikkatine,


Bilindiği  gibi  Bakanlığımız daha   önce   yazdığı   yazılar   ile  e- imzalı e-reçeteye geçilmesi için tüm hekimlerimize duyuruda bulunmuş idi. Bu sebeple  henüz  Nitelikli  Elektronik   Sertifika   ve Kart  Okuyucu teminlerini  gerçekleştirmemiş  tüm hekimlerimizin en kısa  zamanda  başvurularını tamamlayarak reçeteleri e-imzalı oluşturmaları  önem  arz etmektedir.

AHBS - HBYS Firmalarının Dikkatine;

AHBS - HBYS firmalarının 2006/13 sayılı genelge doğrultusunda aşağıdaki gibi bir çalışma yapmaları gerekmektedir.

(https://www.kamusm.gov.tr/dosyalar/mevzuat/genelgeler/genelge_2006_13.doc).

Kamu SM, 6 Eylül 2004’de Resmi Gazete’ de yayınlanan 2004/21 sayılı ve “Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması” konulu Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuş ve tüm kamu çalışanlarına elektronik imza oluşturma amaçlı kullanacakları Nitelikli Elektronik Sertifikaları' nı temin etmekle görevlendirilmiştir. 19 Nisan 2006 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan 2006/13 sayılı ve "Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" konulu Başbakanlık Genelgesi, Kamu SM’ ye mevcut görevlerine ek olarak kamu kurum ve kuruluşlarının e-imza uygulamalarını inceleme görevi vermiştir.

Bu bağlamda birlikte çalışmakta olduğumuz AHBS – HBYS yazılımlarının bu denetimleri başarı ile geçmeleri gerekmektedir.

Uyum denetimi hakkında;

https://www.kamusm.gov.tr/hizmetler/e-imza_uyum_denetimi/fiyatlandirma.jsp adresinden (BES İmza Oluşturma Değerlendirmesi) daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Uygulamalarınızda Basit İmza Paketi (BES) JAVA ve/veya .NET kullanmanız yeterli olacaktır. Uygulamada kullanılacak XAdES BES e-imza JAVA ve/veya .NET yazılım kütüphanelerinehttps://yazilim.kamusm.gov.tr/?q=tr/node/14/suruma sayfasından erişilmektedir. BES Kütüphanesi TÜBİTAK tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Kamu SM tarafından e-imza uyum değerlendirmesi yapılan AHBS / HBYS firmalarının listesihttps://eimza.saglik.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi ve entegrasyonun tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.


Geri