Ekzimer lazer cerrahi birimi hakkında duyuru

Ekzimer lazer cerrahi birimi hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ekzimer lazer cerrahibirimi hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 54567092/090/ 14.07.2014
Konu: Ekzimer Lazer Cerh.
          
 Birm. Hk.

…………………….. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere; Ekzimer Lazer Cerrahisi Müdahale birimi fiziki standartları 22/04/2014 tarih ve 340 2014/17 Nolu Genelge ile belirlenmiş idi.

Söz konusu Genelge ile Ülkemizde hizmet verenözel/dal tıp merkezi ve özel hastaneler ile Bakanlığımıza ve üniversitelere ait sağlık tesisleribünyesinde açılan/açılacak ekzimer lazer cerrahisimüdahale biriminin taşıması gereken fiziki standartlar ile bulundurulması gereken asgari tıbbi donanım ve araç gereç listesi ayrıntılı olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

 Bu itibarla Ekzimer Lazer Cerrahisi Müdahale birimlerinin 2014/17 Nolu Genelgede yer alanstandartları sağlamaları gerekmektedir. Her ne kadar özel/dal tıp merkezi ve özel hastaneler ile Bakanlığımıza ve üniversitelere ait sağlık tesisleri bünyesinde açılan/açılacak ekzimer lazer cerrahisimüdahale birimlerinin uyum sürelerine ilişkin anılan genelgede bir düzenleme bulunmasa da bu birimlerin en geç bir yıl içerisinde belirtilen fiziki standartları sağlamaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Alaattin DİLSİZ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM
-81 İl Valiliği(İl Sağlık Müdürlüğü)

Ekzimer Lazer Cerrahisi Müdahale Birimi Fiziki Standartları hakkında genelge 

ekzimer-lazer-cerrahisi-mudahale-birimi-fiziki-standartlari-1.jpg

ekzimer-lazer-cerrahisi-mudahale-birimi-fiziki-standartlari-2.jpg

ekzimer-lazer-cerrahisi-mudahale-birimi-fiziki-standartlari-3.jpg

Geri