Eksternal protez-ortez ödemeleri hakkında duyuru

Eksternal protez-ortez ödemeleri hakkında duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından eksternal protez-ortez ödemeleri hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

21.10.2014

EKSTERNAL PROTEZ-ORTEZ ÖDEMELERİ HAKKINDA DUYURU

Kurumumuz sigortalılarından 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin ayakta tedavileri sırasında sağlık kurulu raporuyla öngörülen ve SUT eki listelerinde yer almayan tıbbi malzemelerin ödeme işlemlerinde uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla 18.07.2014 tarih ve 10579271 sayılı yazımız ile verilen talimatların, sigortalılarımızın mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla İl Müdürlüklerimizce ivedilikle tamamlanarak ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bahçelievler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

EKLER :
Ek-1 : 18.07.2014 tarih ve 10579271 sayılı yazı.