Ek-3/F-3 listesindeki SUT kodunun sehven hatalı yer alması ile ilgili duyuru

Ek-3/F-3 listesindeki SUT kodunun sehven hatalı yer alması ile ilgili duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Uygulama Tebliğ eki Ek-3/F-3 listesindeki TR1460 SUT kodunun sehven hatalı yer alması ile ilgili duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

DUYURU

14.10.2014


 

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ EKİ EK-3/F-3 LİSTESİNDEKİ TR1460 SUT KODUNUN SEHVEN HATALI YER ALMASI  İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere 14.10.2014 tarihli ve 29145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT ve ekli listelerde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ eki EK-3/F-3 Listesinde TR1460 SUT kodu sehven “10500” olarak yer almıştır.

Söz konusu SUT kodu yapılacak ilk SUT değişikliğinde geriye dönük olarak düzeltilecektir. Söz konusu SUT kodu; MEDULA sisteminde TR1460 olarak düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Geri