Ek-3/A Taslak Listesi Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru

Ek-3/A Taslak Listesi Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

03/09/2014

EK3A TASLAK LİSTESİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların; daha önce yapılan duyurular çerçevesinde eşleştirmiş veya eşleştirmemiş olduklarına bakılmaksızın (Firmalarca Kurumumuza “B” grubu başvurusunda bulunulanürünler dahil) ekte yayımlanan tıbbi malzeme listesine eşleştirmek istediği ürünlerini; ait olduğu alan tanımlarına aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde 04/09/2014 tarihinden başlamak üzere 15/09/2014 tarihi mesai bitimine kadar eşleştirmeleri gerekmektedir.

- EK-1’de yer alan dosyada; EK3A taslak listesi yer almaktadır.

- Her bir ürün (Barkod) ekte yer alan EK3A listesinde en fazla 1 (bir) tıbbi malzeme alan tanımına eşleştirilebilecektir.

- Hatalı alan tanımına eşleştirildiği tespit edilen barkodlar listelerden çıkarılacaktır.

- Listelerden çıkarılan ürünler için firmalar, EK-1 ‘EK3A Taslak Liste’ içerisinden uygun alan tanımlarınaürünlerini eşleştirme yaptıkları ürünlerini de EK-4’te yer alan formata uygun olarak doldurarak, gerekçeleri ve kanıtlayıcı belgelerle birlikte Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.

- Firmalar, TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olan tüm ürünlerini (TİTUBB kayıt/bildirim işlemitamamlanmış ancak türlü nedenlerle hali hazırda piyasada arz ve dağıtımı olmayan ürünler de dâhil); Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığında EK-2’de yer alan‘TAAHHÜTNAME’yi ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından bizzat imzaladıktan sonra verilecek şifre ile https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yükleyeceklerdir. Taahhütnameye ek olarak ticariişletmenin Ticaret Sicil Gazetesinde tesciline ilişkin ilanın noterlikçe onaylı bir nüshası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde yetkilendirilmiş ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi (Yetkili olduğunu gösteren i mza sirküsü ile birlikte) tarafından Kuruma bizzat ibraz edilmelidir.

- Daha önce şifre almış olan firmalar yeniden şifre almayacaklardır. Ancak EK-2 de yer alan"TAAHHÜTNAME"yi yeniden doldurarak Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi MalzemeDairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yapmış oldukları barkod eşleştirmeleri dikkate alınmayacaktır.

- İlk defa şifre başvurusunda bulunacaklar; EK-3’te yer alan "Başvuru Formu"nu 2 nüsha olarak doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Ziyabey Cad. No:6 BALGAT/ANKARA adresindeki Genel Evrak servisinden kayıt numarası aldıktan sonra Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır.

- Bir firma tanımlayıcı numarasına sadece bir şifre verilecektir.

https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresine girilerek yapılacak şifre değişikliğinden sonra kullanılabilecektir.

- Ticari işletmeyi temsile yetkili kişi birden fazla firmayı temsil ediyorsa birden fazla şifre alabilir. Ancak verilen şifre ile sadece tanımlanmış ve taahhüt vermiş olduğu firmanın (Firma tanımlayıcı numarası)ürünlerini eşleştirebilecektir.

- Firmalar; duyuruda sayılan listelerdeki ürünleri EK-1’de yer alan EK3A Taslak Liste’de bulunan Tıbbimalzeme alan tanımlarını ve SUT kodlarını esas alarak, EK-4’te yer alan dosyadaki formatta doldurduktan sonra kendilerine verilen şifreleri kullanarak https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden ilgili alana yükleyeceklerdir.

- Listeye kaydedilen barkodlar, firma tanımlayıcı numarası ile TİTUBB kayıtları esas alınarak sorgulanacak olup, sorgu sırasında listede hatalı ürünlerin, boş satırların ve boş hücrelerin olması durumunda tüm listedeki hatalar belirtilerek düzeltilmesi için firmaya elektronik olarak iade edilecektir. Firmaların bilgilerini düzelttikten sonra yeniden listelerini yüklemeleri gerekmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için firmalarınürünlerinin TİTUBB durumlarını kontrol etmeleri, varsa eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu nedenle son gün beklenmeden listeler yüklenmelidir.

EK-4 Barkod Bildirim Listesinde yer alan alanlar aşağıdaki uyarılar göz önünde bulundurularak doldurulmalıdır.

- “Barkod Numarası” sütununa TİTUBB’a kayıtlı tıbbi malzemenin barkod numaraları sayı ise sayı, metin ise metin formatında girilmelidir. Eğer sayının başında sıfır varsa metin formatında girilerek barkod numarasına ek herhangi bir işaret veya fazladan bir karakter kesinlikle girilmemelidir. (Örneğin; boşluk bırakılmak veya (‘), (“) karakterleri yazılmak suretiyle barkod no girilmemelidir.) Firmaların aynı tıbbi malzeme SUT kodunda birden fazla ürünü varsa her bir barkod ayrı satırlara girilmelidir.

- “SUT kodu” sütununa firmaların aynı tıbbi malzeme SUT kodunda birden fazla ürünü varsa bu sütundaki bilgiler her satırda tekrarlanarak girilmelidir. Boş kalan SUT kodları silindikten sonra yükleme yapılmalıdır.

- “Teklif Fiyatı” sütununa firma tarafından ilgili ürüne öngörülen KDV hariç TL cinsinden fiyat teklifi girilmelidir. Fiyat bilgisi sadece sayı olarak girilmeli, eğer fiyat kuruş bilgisi içeriyorsa kuruş kısmı virgül ile ayrılmalıdır. (Excel’deki sayı biçimlendirilmesindeki 1000 ayırıcısı kullanılarak ve ondalık basamak sayısı “2” olmak üzere). (Örneğin 1850TL 45 kuruş; 1.850,45 görünecek şekilde, 1500 TL 1.500,00 görünecek şekilde para birimi belirtilmeden girilmelidir.)

- “KDV Oranı” sütununa o ürünün faturalamada geçerli olan KDV oranı girilmelidir. (Hücrelere % işareti konulmaksızın.)

- “İmal edildiği ülke” sütununa ürünün imal edildiği ülke adı yazılmalıdır. (Ülke adı kısaltılmadan Türkçe yazılmalıdır)

- Firmaların, iletişim bilgilerinin değişmesi halinde Kurumu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirmemeleri halinde mevcut adreslerine yapılacak tebligatların sorumluluğu ilgili firmalara ait olacaktır.

- Ürünün eşleştirileceği tıbbi malzeme alan tanımının EK-1’deki Listede yer almaması durumunda eşleştirme yapılmamalıdır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
EK-1 – EK3A Taslak Liste
EK-2 – Taahhütname
EK-3 – Başvuru Formu
EK-4 – Barkod Bildirim listesi

Ekler için tıklayınız…