ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

 ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

 

 

01/02/2012 tarihli ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’de 29/06/2012 tarihinde imzalanan (2012/1) sayılı Ek Protokol ile değişiklik yapılmış olup, Ek Protokol ve Protokolün güncel hali ilişikte yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

EK:

1- Ek Protokol (2012/1)

2- Güncellenmiş Protokol metni 

Duyurunun Aslı ve Eki İçin Tıklayınız