E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR

E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR

 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK’nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı sağlık hizmet sunucularının yazılım alt yapılarını tamamlaması amacıyla Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu hazırlanarak https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinde yayımlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili olarak hastane ve aile hekimliği bilgi yönetim sisteminden sorumlu kişilere ve yazılım firmalarına gerekli eğitimler de verilmiştir.

E-reçete uygulamasının kolay anlaşılabilmesi, akıllara gelebilecek sorulara cevap verilmesi, uygulama birlikteliğinin sağlanması, olası sorunların ortadan kaldırılması amacıyla E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR dokümanı hazırlanmıştır. E-reçete oluşturma ve e-reçete geri ödeme kriterleri ilgili mevzuatta ayrıca belirtilmektedir. Bu doküman, hazırlandığı tarihteki ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle zaman içerisinde ilgili mevzuatta oluşabilecek değişikliklere de bu doküman haricinde ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.

E-reçete pilot uygulaması esnasında Kuruma iletilen sorular ve bu süre içerisinde yapılan mevzuat düzenlemelerine göre doküman güncellenmiştir. 

 SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ