E-Reçete İlaç Listesi

E-Reçete İlaç Listesi

 TÜM İLAÇ FİRMALARINA, E-REÇETE YAZILIM FİRMALARINA ve İLGİLİLERE DUYURU

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tarafından "E-Reçete İlaç Listesi" yayınlandı.

E-reçete uygulamasının etkin ve sorunsuz bir şekilde devamı için E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesine yeni ilaçların eklenmesi veya listede var olan bazı ilaçların aktif veya pasif duruma alınması işlemleri Kurumumuzca sürdürülmektedir. Piyasada bulunmayan ürünlerin hekimler tarafından reçete edilmesi durumunda hem halkımız hem de sağlık çalışanlarımız zor durumda kalmaktadır. Bu husus göz önüne alındığında bu listede yer alan ürünlerin aktif/pasif durumunun doğruluğu büyük önem arz etmektedir.

 Mevcut listeye yeni ürünlerin eklenmesi işlemleri;

Fiyat listesinde yayımlanmış olsa dahi piyasada bulunduğu yazılı olarak beyan edilen ürünler için gerçekleştirilecektir. Söz konusu beyan Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi; Akılcı İlaç Kullanımı Birimi’ne yapılacaktır.

 “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi”nde mevcut ürünlerin pasif duruma alma işlemleri;

Sahadan alınan geri bildirimler ve piyasa araştırmaları neticesinde piyasada bulunmadığı anlaşılan, İlaç Takip Sistemi (İTS) sorgusunda üretim bildirimi yapmadığı ve/veya piyasada bulunmadığı görülen ürünler için gerçekleştirilecektir.

Güncel liste her hafta Salı Günü 18:00’e kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi web sayfasında “SKRS3 E-REÇETE İLAÇ LİSTESİ” bölümünde “Aktif Ürünler Listesi”; “Pasif Ürünler Listesi”; “Pasife Alınacak Ürünler Listesi”; “Listeye Yeni Eklenen Ürünler” “Değişiklik Yapılan Ürünler” şeklinde 5 sekme olacak şekilde Excel formatında yayımlanacaktır.

Yayımlanan liste ile ilgili itiraz ve düzeltme önerileri resmi yazı ile “Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi; Akılcı İlaç Kullanımı Birimi”ne yapılmalıdır.

Resmi başvurular en kısa zaman içerisinde değerlendirmeye alınacak ve piyasada bulunma durumu ile ilgili gerekli sorgulamalar yapıldıktan sonra bir sonraki haftada yayınlanacak listeye yansıtılacaktır. İşlerliğin aksamadan ve hızlı şekilde sonuçlanması için yapılan başvurulara ayrıca resmi yazı ile cevap verilmeyecektir.

Konu ile ilgili sözel olarak soru kabul edilmemekte olup duyuru metninde açıklığa kavuşmayan husus var ise e.recete@titck.gov.tr adresine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi