E-Reçete İlaç Listesi hakkında duyuru

E-Reçete İlaç Listesi hakkında duyuru

 Sağlık Bakanlığı  Türkiye  İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından E-Reçete İlaç Listesi hakkında duyuru yayımlanmıştır;

 

"Bilindiği üzere ülkemizde 01 Temmuz 2012 tarihinde fiilen uygulanmaya başlanan, reçetelerin  elektronik  ortamda oluşturulmasını hedefleyen “E-Reçete” uygulaması 15.01.2013 tarihi itibari ile zorunlu hale gelmiştir.

Reçetelerin oluşturulmasında esas  teşkil  edecek olan “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi”nin oluşturulması ve düzenlemesi  Türkiye  İlaç ve Tıbbi  Cihaz Kurumu; Akılcı İlaç  Kullanımı , İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi ; Akılcı İlaç  Kullanımı  Birimi tarafından  yapılacaktır .

“E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik  Ürünler  Listesi” Kurumumuzdan ruhsatlandırma ve  fiyatlandırma  işlemleri yapılarak fiyat listesinde yayımlanan ürünler esas alınarak hazırlanmaktadır. Ancak söz konusu ilaç listesindeki ürünlerin İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtlarını incelediğimizde ve sahadan aldığımız geri bildirimlerde; üretim bildirimi yapılmayan ve/veya piyasada bulunmayan ürünler tespit etmekteyiz.

E-reçete uygulamasının etkin ve sorunsuz bir şekilde devamı için “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi”ne yeni ilaçların eklenmesi veya listede var olan bazı ilaçların pasif duruma alınması işlemleri Kurumumuzca sürdürülecektir.

· Mevcut “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi” ne yeni ürünlerin eklenmesi işlemleri;

Fiyat listesinde yayımlanmış olsa dahi piyasada bulunduğu yazılı olarak beyan edilen ürünler için gerçekleştirilecektir. Söz konusu beyan Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi; Akılcı İlaç Kullanımı Birimi’ne yapılacaktır.

· “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi”nde mevcut ürünlerin pasif duruma alma işlemleri;

Sahadan alınan geri bildirimler ve piyasa araştırmaları neticesinde piyasada bulunmadığı anlaşılan, İlaç Takip Sistemi (İTS) sorgusunda üretim bildirimi yapmadığı ve/veya piyasada bulunmadığı görülen ürünler için gerçekleştirilecektir.

· Bu işlemlerle alakalı her türlü müracaat e.recete@titck.gov.tr adresine yapılacaktır.

Güncellenen “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi” ilaçların Aktif/Pasif durumunu gösterir şekilde her hafta Salı günü 18:00’e kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi web sayfasında ilan edilecektir."

BİLGİLERİNİZE...