"E-İmza" ay sonuna kadar tamamlanacak

"E-İmza" ay sonuna kadar tamamlanacak

 Hekimlerin elektronik reçete sistemine  güvenli  girebilmelerini sağlayacak elektronik imza için çalışmalar ay sonuna kadar tamamlanacak.


Hekimler, Sosyal  Kurumu'nca 15 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilen e-reçeteyi Medula Sistemi üzerinden kurumun  sağladığı  şifre  ya da Sağlık Bakanlığınca temin edilen e-imza ile yazıyor.

SGK 'nın sağladığı  şifre , hukuki olarak ıslak imza ile eşdeğer olmadığı için, e-reçeteyi  şifreyle  giren hekimler bunu imzalayıp kaşeliyor. Sisteme e-imza ile girenler için ise e-reçete çıktısını imzalama ve kaşeleme zorunluluğu bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı, hekimlere e-imza temini için çalışmalarını hızlandırdı. Bakanlık tarafından, Aile Hekimliği  Bilgi  Sistemleri (AHBS) ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) yazılımlarını yapan firmalara gönderilen yazıda bu konudaki çalışmaların 1 Marta kadar tamamlanması istendi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Hakkı Öztürk'ün gönderdiği yazıda, bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli hekimlerin elektronik ortamda yazdığı reçetelerin, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri doğrultusunda elektronik imzayla imzalanması, SGK'ya elektronik ortamda iletilmesi amacıyla yazılımda yapılacak e-imza entegrasyon çalışmalarının en geç 1 Mart'a kadar tamamlanması gerektiği bildirildi.

e-İmza nedir

e-İmza, e-posta, Ms excel dosyası, Ms word dosyası gibi elektronik dokümanları imzalamak için kullanılan, bunu alan kişinin de gönderenin kim olduğundan emin olmasını sağlayan bir elektronik kod.

Elektronik imza, elle atılan ıslak imza gibi kullanılabildiği için internette her türlü resmi işlemin, hem zamandan hem de kağıt israfından tasarruf edilerek ve elektronik ortamda arşivlenerek yürütülmesini sağlıyor.

Elektronik imza ile imzalanmış herhangi bir belge, bilgisayar ortamında arşivlendiğinden bulunması için zaman harcanmıyor. Böylece depolama maliyetleri de yok denecek kadar az oluyor.

İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri bağlı hastaneler, il halk sağlığı müdürlükleri de bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimlikleri gibi birimlerde çalışan tüm hekimlere, kurum içi, kurum dışı yazışmalarda evrak üzerine ıslak imza atmaya yetkili personele nitelikli elektronik sertifika temin ediyor.

Kaynak : HABERLER.COM