E-Fatura hakkında SGK duyurusu

E-Fatura hakkında SGK duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından E-Fatura hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Muhasebe Daire Başkanlığı

18/02/2015

DUYURU (e-fatura)

Bilindiği üzere 28.01.2015 tarihli duyurumuzla, SosyalGüvenlik Kurumu olarak Şubat Ayı Sonunda e-fatura alıcısı olarak işlemlere başlayacağımız duyurulmuştu. Ancak, gerek fatura şablonları, gerekse e-fatura kullanan sağlık  hizmeti sunucularımızın sıkıntıya düşebilecekleri düşüncesiyle sürecin sıkıntısız tamamlanması için işlemler, ikinci bir duyurumuzda tekrar açıklanıncaya kadar ertelenmiştir. E-FATURA uygulaması  başladığında yapılacak işlemlerle ilgili yeni bir duyuru yayımlanacaktır.

E-FATURA uygulaması  başlayıncaya kadar Kurumumuza fatura kesen gerçek ve tüzel kişiler ile sağlık hizmetsunucuları işlemlerini eskiden olduğu gibi yapmaya devam edeceklerdir.

 

İletişim
Fikri ÜSTÜNTAŞ
Muhasebe Daire Başkanlığı
Şube Müdürü
fustuntas2@sgk.gov.tr