Eşdeğer İlaç Uygulamasına İlişkin Duyuru

Eşdeğer İlaç Uygulamasına İlişkin Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


03.09.2014


DUYURU

EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 - Eşdeğer ilaç uygulaması başlıklı maddesinin (2) numaralı fıkrasının ç) bendinde belirtilen “Taban birim fiyat uygulaması”na ilişkin Kurumca belirlenen ilk gruplar aşağıda yer almaktadır.

Eşdeğer grubu

Etken madde

E267A

Pantoprazol

E004B

Amoksisilin - klavulanik asit

E239B

Kandesartan sileksetil

E274A

Klopidogrel

E040C

Metformin hidroklorür

E172H

Metoprolol süksinat

E062A

Sefuroksim aksetil

E455B

Deksketoprofen trometamol

E594A

Tenofovir disoproksil fumarat

E499A

Sefdinir

E392A

Rabeprazol sodyum

E004G

Amoksisilin - klavulanik asit

E063D

Sefuroksim sodyum

E360D

Gabapentin

E327C

Montelukast sodyum

 

Bu gruplar için söz konusu uygulama 01 Ekim 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Uzm. Dr. İsmet KÖKSAL
Genel Müdür