Doğuştan Metabolik Hastalıkların Tanısında Kullanılan Ve Ülkemizde Çalışılabilen Tetkiklerin Listesi

Doğuştan Metabolik Hastalıkların Tanısında Kullanılan Ve Ülkemizde Çalışılabilen Tetkiklerin Listesi
 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


25.02.2014


DUYURU

HEKİMLERİMİZİN DİKKATİNE
(DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLARIN TANISINDA KULLANILAN VE
ÜLKEMİZDE ÇALIŞILABİLEN TETKİKLERİN LİSTESİ)

 

Daha önceden yurt dışına sevk edilen, ancak ülkemizde çalışılabildiği tespit edilen “Doğuştan Metabolik Hastalıkların Tanısında Kullanılan Tetkik’’lerin hangi resmi sağlık hizmet sunucularında çalışıldığına dair listeye hekimlerimiz tarafından https://medeczane.sgk.gov.tr/hekim/ adresinden, “MEDULA-Hekim Uygulamaları’’
ekranından ulaşılabilmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.