DEPREMZEDELER İÇİN PROVİZYON TİPİ SEÇİMİ DUYURUSU

DEPREMZEDELER İÇİN PROVİZYON TİPİ SEÇİMİ DUYURUSU

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü


06/04/2012


DEPREMZEDELER İÇİN PROVİZYON TİPİ
DOĞAL AFET İLE İLGİLİ DUYURU


23.10.2011 tarihinde Van ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle Genel Sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumumuz ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına müracaatları için MEDULA sisteminde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

1. MEDULA Eczane sisteminde yapılan değişiklikler
· Provizyon tipi “Doğal Afet” eklenmiştir.
· Van ilinden girilen veya provizyon tipi “Doğal Afet” seçilen reçeteler için muayene, reçete ve ilaç katılım payları Kurumun belirleyeceği ileri bir tarihe kadar eczaneler tarafından alınmayacaktır.
· Bu kapsamda karşılanan reçeteler için Van ilinde ikamet ettiğine dair kişinin beyanı reçete arkasına yazılacaktır.

2. MEDULA Hastane sisteminde yapılan değişiklikler
· Provizyon tipi “Doğal afet ” eklenmiştir.
· Van ilindeki Kurumumuzla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucularına yapılan müracaatlarda veya provizyon tipi “Doğal Afet” seçilenler için muayene katılım payları Kurumun belirleyeceği ileri bir tarihe kadar alınmayacaktır.
· Bu kapsamdaki kişiler için Van ilinde ikamet ettiğine dair kişinin beyanı alınacaktır.

3.MEDULA Optik sisteminde yapılan değişiklikler
· Provizyon tipi “Doğal Afet” eklenmiştir,
· Van ilinden girilen veya provizyon tipi “Doğal Afet” seçilen reçeteler için katılım payları Kurumun belirleyeceği ileri bir tarihe kadar alınmayacaktır.
· Bu kapsamda karşılanan reçeteler için Van ilinde ikamet ettiğine dair kişinin beyanı reçete arkasına yazılacaktır.

İlgililere Duyurulur...

Geri