Danıştay Kararı ve Diyaliz Hastalarının Tetkik Belgeleri İle ilgili Duyuru 11.05.2012

Danıştay Kararı ve Diyaliz Hastalarının Tetkik Belgeleri İle ilgili Duyuru 11.05.2012

 D U Y U R U

1- Danıştay Onuncu Dairesinin Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, 05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 10 numaralı maddesi ile 6.1.1.Ç maddesine eklenen 7 nci fıkrasında yer alan “28” ve “29” ibarelerinin yürütümü
durdurulmuştur. 11/05/2012 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.
 
2- 23.1.2012 tarih, 28180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile 6.1.1.Ç-Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarları başlıklı maddesine “Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 1 aylık doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam
reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.” şeklinde düzenleme (8) numaralı fıkra olarak ilave edilmiş ve 28.1.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Ancak, diyaliz hastalarında tetkik sonucuna istinaden reçete edilen ilaçların bir ay ve daha kısa doz için reçete edilmesi halinde, Sağlık Uygulama Tebliğinde tarif edilen süre içerisinde yapılmış tetkikin fotokopisi, bir aydan daha uzun süreli doz için reçete edilmesi halinde ise aynı tetkikin aslının reçeteye eklenmesi mümkündür.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
Geri