Danıştay kararı hakkında 2014/12 sayılı genelge

Danıştay kararı hakkında 2014/12 sayılı genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine Danıştay 15. Dairesinde açılan dava neticesinde Sağlık UygulamaTebliği'nin 2.4.1.B-2 maddesinin 1. bend.nde yer alan"" ibaresinin yürütmesi durduruldu. 2.4.1.B-2- maddesi aşağıdadır;

2.4.1.B-2- Diş tedavileri ödeme işlemleri 

SUT eki EK-2/Ç Listesinde yer alan “Diş Tedavileri Puan  Listesi” nde yer alması koşuluyla özel sağlıkhizmeti sunucularında uygulanan ortodontik tedaviler dışındaki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bedelleri, “Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Rehber Tarifesi’’nde yer alan fiyatlar tavan olmak kaydıyla,fatura tutarı üzerinden ödenir. Ancak ödeme tutarı; tedavinin yapıldığı ilde o işlem için fatura edilen en düşük fatura tutarını geçemez. En düşük tutarın SUT eki EK-2/Ç Listesinde yer alan tutardan az olması halinde bu tutar en düşük tutar hesabında dikkate alınmaz.

 

genelge-2014-12.jpg

Geri