Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuz'da düzenleme-19.09.2014

Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuz'da düzenleme-19.09.2014

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü DUYURU

 

19/09/2014

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİNE AİT KILAVUZDA

DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

(BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ)

Kurum internet sayfası duyurular bölümünde 13.11.2013 tarihinde yayınlanan Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuzda aşağıda yer alan düzenleme yapılmıştır.

Kılavuzun (1.4) numaralı maddesi yeniden düzenlenmiştir.

1.4. Sağlık Hizmeti Sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; üniversite hastaneleri/üniversitelerindiş hekimliği fakülteleri (Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanım ve işbirliği protokolü olan sağlık hizmeti sunucuları hariç), “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ne göre ruhsat almış hastaneler, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan tıp merkezleri ile “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel SağlıkKuruluşları Hakkında Yönetmelik” in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve dal merkezleri, diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,“ 

Önemle duyurulur.