Biyometrik kimlik doğrulamaya yürütmeyi durdurma kararı verildi

Danıştay 15. Dairesi Tarafından Verilen SUT'un Bazı Maddelerinin Durdurulması Kararı

Danıştay 15. Dairesi tarafından verilen SUT'un bazı maddelerinin durdurulması karar metni için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Yürütmesi durdurulan maddeler aşağıdadır.

1.6 - Kimlik tespiti

 

(1) Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, kişilerin müracaatı aşamasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise Kurum sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Kimlik tespiti, biyometrik kayıt işlemi veya biyometrik kimlik doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından ödenen tutar geri alınır.

 


1.6.1 - Biyometrik kimlik doğrulama işlemi

 

(1) Kimlik doğrulamada kullanılacak olan biyometrik sistem ve uygulamaya geçilecek sağlık hizmeti sunucuları, uygulama tarihi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

 

(2) Kişinin sağlık hizmeti sunucusuna müracaatı sırasında ilk biyometrik verinin Kurum veri tabanına kayıt işlemi, sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılacaktır.