BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ

 SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA DUYURU

(BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ)

Avuç içi damar izi biyometrik kimlik doğrulama sistemine geçmiş olan;  Ağrı, 

Amasya, Bartın,  Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Iğdır, Karabük, Karaman, 

Kastamonu, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sinop, Şırnak, Yozgat illerinde 

bulunan Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucuları hariç olmak üzere diğer 

illerde bulunan Kurumla sözleşmeli/protokollü olan özel ve üniversite sağlık 

tesislerinde başlanacak olan biyometrik kimlik doğrulama sistemine 01.04.2013 

tarihinde başlanacaktır.

01.04.2013 tarihine kadar Medula sistemini kullanan tüm özel ve üniversite 

sağlık tesislerinin konu ile  ilgili gerekli tedbirleri alarak avuç içi biyometrik kimlik 

doğrulama sistemine geçmeleri gerekmektedir. 01.04.2013 tarihinden itibaren 

biyometrik kimlik doğrulamasına geçmemiş olan tesislerin Medula hizmet kayıtlarına 

izin verilmeyecektir.  

Önemle duyurulur.