Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi İle İlgili Sağlık Hizmet Sunucularına Duyuru

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi İle İlgili Sağlık Hizmet Sunucularına Duyuru

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel  Sağlık  Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Biyometrik  Kimlik  Doğrulama Sistemi İle İlgili  Sağlık   Hizmet  Sunucularına duyuru yayımlanmıştır;

 

 

 

 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel  Sağlık  Sigortası Genel Müdürlüğü
  

 

28.02.2013

 

  DUYURU 

 

BİYOMETRİK  KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SAĞLIK   HİZMET SUNUCULARINA DUYURU 

 

Bilindiği üzere biyometrik yöntemlerle  kimlik doğrulama sistemlerinden “Avuç İçi Damar İzi Yöntemine İlişkin Kılavuz” 14/09/2012 ve söz konusu Kılavuza ait değişiklik de 22/11/2012 tarihinde Kurumumuz Web sayfasında yayımlanmıştır.

 

Biyometrik  kimlik doğrulama sistemlerinden bir diğeri olan, Parmak Damar İzi sistemi ile ilgili olarak Kurumumuzca yapılan çalışmalar ve bu hususta başvuran firmaların POC (kavram kanıtlama çalışmaları) tamamlanmış ve  sağlık  hizmet sunucularında yaptıkları pilot çalışmaları sonuçlanma aşamasına gelmiştir.

 

Konu ile alakalı olarak söz konusu firmalardan Kurumumuzca taahhütname alınmasını müteakip, avuç içi damar izi sistemiyle  birlikte diğer bir biyometrik sistem olan Parmak Damar İzi yöntemiyle de  sağlık hizmet  sunucuları tarafından  kimlik doğrulaması yapılabilecektir.

 

Konu ile ilgili Kurumumuzca yapılan teknik çalışmaların sonucuna göre yeni kılavuz düzenlemeleri ve duyurular en kısa sürede yapılacaktır.