Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi İle İlgili Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi İle İlgili Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunum  Genel Müdürlüğü Tarafından "Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi İle ilgili Sağlık  Hizmet Sunucularının Dikkatine" Konulu Duyuru Yayınlandı;T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü25.11.2013SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE 
(BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ)

Bilindiği üzere 01.12.2013 tarihinden itibaren 2. basamak özel sağlık tesislerinde Biyometrik Kimlik Doğrulama sistemine geçileceği ve bu tarihten itibaren Biyometrik Kimlik Doğrulama sistemini kurmayansağlık hizmet sunucularına MEDULA sistemi üzerinden provizyon verilemeyeceği duyurulmuştur. Biyometrik Kimlik Doğrulama sistemine ait ve firmaların sağlamakla yükümlü olduğu teknik şartnameler kurumumuz internet sitesinden yayınlanmış, bu şartnameleri sağlamayı 5 firma taahhüt etmiştir.

01.12.2013 tarihine çok kısa bir süre kaldığı dikkate alınarak, Biyometrik Kimlik Doğrulama sistemine ait cihazların satın alınması aşamasında, söz konusu firmalarla Sağlık Hizmet Sunucularının sözleşme imzalamasından önce, satın alınacak sistem ve cihazların, Kurumumuzca yayınlanan kılavuz ekinde yeralan teknik özelliklerle uygunluğunun tarafınızca denetlenmesi gerektiği, teknik şartnameye uymayan cihazların satın alınarak kullanılması neticesi meydana gelecek güvenlik açıklarından, cihaz ve sistemden kaynaklı arızalar, kullanıcı hatalarından doğacak maddi ve cezai sorumlulukların sağlık hizmet sunucularına ait olduğu, bu sebeple oluşabilecek kurum zararlarının da sağlık hizmet sunucularındantahsili yoluna gidileceği hususları önemle duyurulur.

Bilgilerinize rica ederim.