Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


03.09.2014


DUYURU


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2014/1 inci Dönem, çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu yapılan düzenlemeler 30.09.2014 tarihli, 29104 sayılı ResmiGazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) yapılan düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi 06.09.2014’dür.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Uzm. Dr.İsmet KÖKSAL
Genel Müdür

EK-1: Ek-4/A Listesine İlave Edilen İlaçlar Listesi
EK-2: Ek-4/A Listesinde Düzenlenen İlaçlar Listesi
EK-3: Ek-4/A Listesinden Çıkarılan İlaçlar Listesi
EK-4: Ek-4/A Listesinde Pasiflenen İlaçlar Listesi
EK-5: Ek-4/B Listesine İlave Edilen İlaçlar Listesi

 

Duyurunun eki için tıklayınız