Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 160

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 160
 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


19.03.2014


DUYURU


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 160

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 20.03.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Ek: 
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar 
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar 
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar 
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar 
5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

 

DUYURUNUN EKİ İÇİN TIKLAYINIZ