Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler-79

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler-79

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


22.08.2012


DUYURU


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 79


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7 nci maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ile iskonto düzenlemeleri ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 23.08.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Ek: 
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan iskonto düzenlemeleri
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde pasiflenen barkodlar
5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde bant hesabına dahil edilenler
6) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde bant hesabından çıkarılan ilaçlar 

 EK DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ