BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -51-

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -51-

  BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -51-

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7 nci maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ile iskonto düzenlemeleri ekte yer almaktadır.

 Bu düzenlemeler 09.02.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 

Ek:1)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine 7. Madde Kapsamında Eklenen İlaçlar

2)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde 7. Madde Kapsamında Yapılan Düzenlemeler

3)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan İskonto Düzenlemeleri

 

EKLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ