BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -50- / 01.02.2012

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -50- / 01.02.2012


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -50-

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7 nci maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ile iskonto düzenlemeleri ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 02.02.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 Ek:1)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine 7. Madde Kapsamında Eklenen İlaçlar

2)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde 7. Madde Kapsamında Yapılan Düzenlemeler

3)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan İskonto Düzenlemeleri