BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -49-

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -49-

 BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -49-

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7 nci maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ile iskonto düzenlemeleri ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 26.1.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
 
Ek:1)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine 7. Madde Kapsamında Eklenen İlaçlar
2)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde 7. Madde Kapsamında Yapılan Düzenlemeler
3)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan İskonto Düzenlemeleri