BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -48-

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -48-

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLADIĞI  DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER -48-
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7 nci maddesine göre “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ve “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ile iskonto düzenlemeleri ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 19.1.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.