BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER - NO 47

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE  YAPILAN DÜZENLEMELER - NO 47

 SGK TARAFINDAN YAYINLANAN DUURU METNİ :

  DUYURU 
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE 
YAPILAN DÜZENLEMELER  -47-     
   
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesi 
gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 
7 nci maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ile iskonto 
düzenlemeleri ekte yer almaktadır.  Bu düzenlemeler 12.1.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Tüm ilgililere önemle duyurulur.