Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek:2/D)”nin 31.1.2012 Tarihi Güncel Hali

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek:2/D)”nin 31.1.2012 Tarihi  Güncel Hali

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN EK- 2/D LİSTESİ İLE İLGİLİ DUYURU 

 
Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek:2/D)”nin 31.1.2012 
tarihi itibariyle güncel mevcut hali eklidir.
 
Tüm ilgililere duyurulur.