Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Olarak Sağlık Hizmetlerinden Yararlananlar Hakkında Duyuru

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Olarak Sağlık Hizmetlerinden Yararlananlar Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından " Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Olarak Sağlık Hizmetlerinden Yararlananlar Hakkında Duyuru " yayınlandı. 

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü


21.05.2014


DUYURU

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ OLARAK
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANANLARHAKKINDA DUYURU

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigotası  Kanununun 60 ıncı maddesine göre genelsağlık sigortalısı sayılanların, eşi ile 18 yaşından küçük çocuklarının, sağlık aktivasyon işlemleri SağlıkProvizyon ve Aktivasyon Sistemi  (SPAS) tarafındanotomatik olarak yapılmakta, bunlar dışında kalan diğer bakmakla yükümlü olunan kişilerinsağlık yardımlarından yararlandırılmaları, kâğıt ortamında Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu ile ünitelere müracaatları halinde mümkün olmaktadır.

TURKSAT ile ortaklaşa geliştirilerek hayata geçirilen yeni uygulama ile söz konusu müracaat işlemininelektronik ortamda e-Devlet üzerinden yapılması sağlanmıştır.

Buna göre;

-18 yaşından küçük çocukların baba üzerinde iken anne, anne üzerinde iken baba üzerine geçerek sağlıkyardımı alma tercihlerinin,
-18 yaşından büyük, Öğrenci olmayan kız çocukları ile öğrenci olsa bile 25 yaşından büyük kız çocukları için yapacakları sağlık yardımı talepleri ile baba üzerinde iken anne, anne üzerinde iken babaüzerine geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,
-18-25 yaş aralığındaki öğrenciler için anne üzerinde iken baba üzerine, baba üzerinde iken anne üzerine geçerek sağlık yardımı alma tercihlerinin,
-Anne/baba için çocukları üzerinden sağlık yardımı talepleri ile çocukları arasında sağlık yardımı seçme tercihlerinin,

Uygulamaya açılan yeni ekran aracılığı ile elektronik ortamda internet üzerinden yapılabilmesisağlanmıştır. Elektronik ortamda müracaat işlemleri sigortalılar tarafından yapabileceği gibi bakmakla yükümlü olunan kişilerin kendileri tarafından da yapabilir.

Söz konusu işlemler için, genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin PTT şubelerine müracaat ederek e-Devlet şifresi almaları ve e-Devlet uygulamasının, “e-Hizmetler” menüsünde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Diğer uygulamalar” başlığı altındaki “Sağlık Yardımı Talep ve Tahhüt ” seçeneğinde bulunan uygulama üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-saglik-yardim-talep-taahhut) ekte yer alan kullanım kılavuzuna göre işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Elektronik ortamda işlem yapma imkânı olmayan ya da anılan işlemi yapamayanların sağlık aktivasyonişlemleri için ünitelerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Ek: 1 Adet Kullanım Klavuzu