BAĞ-KUR SİGORTALILARININ YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BAĞ-KUR SİGORTALILARININ YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE  İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI  HAKKINDA YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Sigortalılarının Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.