BAĞ-KUR GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BAĞ-KUR GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.