Ayakta Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Duyurusu 02.03.2016

Ayakta Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Duyurusu 02.03.2016

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

02.03.2016

AYAKTA TEDAVİLERDE KULLANILAN TIBBİ MALZEME GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere Genel Sağlık Sigortalılarımız ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ayakta tedavileri sırasında kullanmaları sağlık raporu ile öngörülen tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemleri ile ilgili olarak; 18.01.2016 tarih ve 29597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2013 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemede; SUT’un “3.1.1 -Tanım ve Genel Hükümler” başlıklı maddesinin 3. fıkrasında “ Ismarlama tıbbi cihaz kapsamındaki nihai ürünlerin bedellerinin karşılanmasında, bu ürünlerin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. Ancak, SUT eki EK-3/C listelerinde yer alan nihai ısmarlama cihazların üretiminde kullanılan Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranacaktır. Ismarlama cihazın üretiminde kullanılan ve Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan (Örneğin, vücuda temas etmeyen kösele, perçin, yapıştırıcı, ip vs.) malzemelerin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmayacaktır.” yer alan hükümler, ısmarlama tıbbi cihaz kapsamındaki nihai ürünlerin Sağlık Bakanlığınca TİTUBB kayıt sisteminde kayıt altına alınmaya başlanması nedeniyle 01.02.2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu istisnai hükmün yürürlükten kaldırılması nedeniyle; kişiye özel olarak üretilen ısmarlama tıbbi cihaz kapsamındaki ürünlerin geri ödeme işlemlerinde, her hasta için özel olarak üretilen ürüne ait Sağlık Bakanlığı TİTUBB kayıt sisteminden firmalar tarafından alınacak UBB barkod numarasının fatura üzerinde belirtilmesi, geri ödeme işlemlerinde görevli ilgili personel tarafından da söz konusu barkod numarasına ilişkin TİTUBB kayıtlarındaki "Hasta Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Hastane Adı, Doktor Adı Soyadı, Nihai Ürün İçinKullanılan Tıbbi Cihazlar vb." bilgilerin, Kurumumuz mevzuatı doğrultusunda istenilen geri ödeme belgelerinde yer alan bilgilerle uygunluğunun kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.