AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ SİSTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNE AİT KILAVUZ DEĞİŞİKLİĞİ

AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ SİSTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNE AİT KILAVUZ DEĞİŞİKLİĞİ

 Bilindiği üzere “Avuç İçi Damar İzi Sistemiyle Kimlik Doğrulama Sistemine Ait Kılavuz” 14.09.2012 tarihinde Kurumumuza ait web sayfasında yayımlanmıştır. 

Kılavuz eki Ek-2 “Avuç içi damar izi sistemi biyometrik kimlik doğrulama ünitesinin bileşenleri” başlığı altında yer alan 2. İstemci işlem ünitesi (BlackBox) başlıklı 2.3. maddesinin “ Bir adet istemci ünitesi en fazla 3 adet branşa hizmet verebilecektir. Ancak 1 adet istemci ünitesine 3 den fazla branşa hizmet verilmesi talep edilmesi durumunda sağlık hizmet sunucuları tarafından ek istemci yazılım lisansı temin edilecektir. “ hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

3. Yürürlük 
Bu kılavuz yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

Namık KAYA 
Genel Müdür V.