Avuç İçi Damar İzi Sistemiyle Kimlik Doğrulama Sistemine Ait Kılavuz Değişikliği

Avuç İçi Damar İzi Sistemiyle Kimlik Doğrulama Sistemine Ait Kılavuz Değişikliği

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ SİSTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNE AİT KILAVUZ DEĞİŞİKLİĞİ

Bilindiği üzere  “Avuç İçi Damar İzi Sistemiyle Kimlik Doğrulama Sistemine Ait Kılavuz”  14.09.2012 tarihinde  Kurumumuza ait web sayfasında yayımlanmıştır.

1. Kılavuzun 1. TANIMLAR başlıklı 1.4. maddesinde sağlık hizmeti sunucularının tanımı; Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; üniversitelere bağlı hastaneler ile özel sağlık kurumları olarak tanımlanmıştır.

Kurumuzla sözleşmeli olan bazı özel sağlık hizmet sunucularının bu tanımlama içerisinde yer almadığı göz önünde bulundurularak Avuç İçi Damar İzi Sistemiyle Kimlik Doğrulama Sistemine geçmedikleri tespit edilmiştir.

Bu nedenle  Kılavuzun 1. TANIMLAR başlıklı 1.4. maddesinde yer alan sağlık hizmeti sunucusu”  tanımı aşağıda yer alan şekilde değiştirilmiştir.

“1.4.Sağlık Hizmeti Sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten ve medula sistemi üzerinden Kuruma fatura gönderen üniversitelere bağlı sağlık tesisleri ile özel sağlık tesislerini,”

2. Ayrıca kılavuzun “Avuç içi damar izi sistemiyle biyometrik kimlik doğrulaması yapılması gereken  durumlar” başlıklı 2.5. maddesinde; yatış işlemlerinde de avuç içi kimlik doğrulama işleminin yapılması gerektiği belirtildiğinden uygulamada sıkıntılar yaşandığı belirlenmiştir. Bu nedenle kılavuzun 2.5. maddesi  aşağıda yer alan şekilde değiştirilmiştir.

2.5. “Avuç içi damar izi sistemiyle biyometrik kimlik doğrulaması yapılması gereken durumlar”

 “Sağlık hizmeti sunucuları tarafından genel sağlık sigortalısı adına alınan her provizyonda, bu kılavuzun 2.2 nci maddesinde belirtilen kimlik doğrulamasının yapılması gerekmektedir. Genel sağlık sigortalısının ilk ayaktan başvuru sonrası, muayene, konsültasyon, kontrol muayenesi ile diyaliz, fizik tedavi, radyoterapi, kemoterapi, hiperbarik oksijen tedavisi gibi işlemlerin her seansında bu kılavuzun 2.2 nci maddesinde belirtilen kimlik doğrulaması yapmaları zorunludur.”

3. Yürürlük

Bu kılavuz yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Namık KAYA

Genel Müdür V.