ATT Yönetmeliği Güncel Hali - 12.12.2017

ATT Yönetmeliği Güncel Hali - 12.12.2017

ATT Yönetmeliğinde dair değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin (12.12.2017 Tarih ve 30268 Sayılı Resmi Gazete ) eklendiği Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliğinin birleştirilmiş güncel hali..

ATT Yönetmeliği Güncel Hali - 12.12.2017 Tarihli

ATT Yönetmeliği EKLER - 12.12.2017 Tarihli