Afiliye hastanelerde sağlık turizmi fiyatları

Afiliye hastanelerde sağlık turizmi fiyatları

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu HastaneleriKurumu tarafından "Afiliye hastanelerde sağlıkturizmi fiyatları" yayımlandı.

“Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait SağlıkTesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında üniversite ile ortak kullanımda olan sağlık tesislerinde sağlıkturizmi  hastalarına sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılmasında, kamu sağlık hizmetleri satıştarifesi Sağlık Bakanlığı fiyatının 2 (iki) katı mı,Sağlık Bakanlığı fiyatının 3 (üç) katı mı uygulanacaktır?

Konuya ilişkin Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 16/07/2014 tarihli ve 2014.5409.578 sayılı görüş yazısında; Sağlık Bakanlığı ve BağlıKuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Mali Hususlar başlıklı 9’uncu maddesi 1’inci fıkrasında yer alan “Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir” hükmü ile, Kamu SağlıkHizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları’nın 5’inci maddesinin a) bendinde yer alan “Bu yönerge kapsamındaki kişilere verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında ‘Sağlık Bakanlığı Fiyatının’ 2 katına kadar, Üniversite Hastanelerinde ise ‘Sağlık Bakanlığı Fiyatının’ 3 katına kadar sağlık hizmet sunucularınca belirlenebilir.” hükmü birlikte değerlendirildiğinde; üniversitelerle ortak kullanımda bulunan Kurumunuzabağlı sağlık tesislerinde Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesinin KamuSağlık Hizmetleri Satış Tarifesi  fiyatlarının 3 (üç) katı olarak uygulanmasının uygun  mütalaa edildiği bildirilmiştir.