6385 SAYILI KANUNLA YAPILAN İLAVE ÜCRET ALINMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ DUYURU

6385 SAYILI KANUNLA YAPILAN İLAVE ÜCRET ALINMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ DUYURU

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

DUYURU

21/01/2013

 

 6385 SAYILI KANUNLA YAPILAN İLAVE ÜCRET ALINMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ DUYURU

19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Bu değişiklik uyarınca vakıf üniversiteleri ve sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca; 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4), (6) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden  kamu idaresi sağlık hizmeti sunucularından sevk edilip edilmemesine bakılmaksızın otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri hariç ilave ücret alınmayacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

İrtibat    : Dr. Serdar BORA  Şube Müdürü      E-posta  :sbora@sgk.gov.tr  Telefon: 0 (312) 207 86 02

Adres     : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA