22.06.2012 Değişiklik İşlenmiş Güncel Sağlık Uygulama Tebliği

22.06.2012 Değişiklik İşlenmiş Güncel Sağlık Uygulama Tebliği

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22.06.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"deki değişikliklerin işlendiği güncel SUT yayınlandı.

 22.06.2012 Tarihli Güncel Sağlık Uygulama Tebliği