2015 Yılı Tatil Diyalizi Uygulaması Hakkında Duyuru

2015 Yılı Tatil Diyalizi Uygulaması Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015 Yılı Tatil Diyalizi Uygulaması hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLlK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı       :     56733164/000
Konu     :     2015 Yılı Tatil Diyalizi

Bilindiği üzere; Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi 1 inci fıkrasıda "Merkezler diyaliz hastalarına tatil dönemi olarak kabul edilen Haziran ayından başlayarak Eylül ayı sonuna kadar, su sistemi kapasitelerinin yeterli olması ve Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olması kaydıyla merkeze 21 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun cihaz eklemek suretiyle hizmet verebilir. Tatil diyalizi için cihaz artırmadaki bölgesel hedef doluluk oranı üç olarak kabul edilir." ve 4 üncü fıkrasında "Tatil diyalizi kapsamında olan iller Bakanlıkça belirlenerek, Bakanlık internet sayfasında duyurulur" denilmektedir.

Bu nedenle 2015 yılında tatil diyalizi uygulaması yapacak il listesi, Valiliklerden gelen tatil diyalizi talepleri doğrultusunda belirlenerek Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda 2015 yılı tatil diyaliz uygulayacak il listesinde bulunan Müdürlüklerin tatil diyalizi iş ve işlemlerini anılan mevzuat Yönetmelik hükmü çerçevesinde yürütülmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Murat ÖZTÜRK
Bakana.
Daire Başkan V.

Dağıtım:
Gereği
:
-81 il Valiliği

 

 

T.C.
SAĞLlK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı       :     56733164/000
Konu     :     2015 Yılı Tatil Diyalizi

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI

Bilindiği üzere; Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi 1 inci fıkrasıda "Merkezler diyaliz hastalarına tatil dönemi olarak kabul edilen Haziran ayından başlayarak Eylül ayı sonuna kadar, su sistemi kapasitelerinin yeterli olması ve Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olması kaydıyla merkeze 21 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun cihaz eklemek suretiyle hizmet verebilir. Tatil diyalizi için cihaz artırmadaki bölgesel hedef doluluk oranı üç olarak kabul edilir." ve 4 üncü fıkrasında "Tatil diyalizi kapsamında olan iller Bakanlıkça belirlenerek, Bakanlık internet sayfasında duyurulur:' denilmektedir.

Bu nedenle, illerden gelen tatil diyalizi talepleri doğrultusunda belirlenen, ekli listede yer alan illerin, anılan mevzuat hükmü dahilinde, 2015 yılı tatil diyalizi kapsamında olan iller olarak değerlendirilmesi ve Bakanlık internet sayfasında duyurulması hususunu;

Tensiplerinize arz ederim.

Dr. Murat ÖZTÜRK 
Daire Başkan V.

Uygun görüşle arz ederim.

.../.../2015

Uzm.Dr.Arif KAPUAĞASI 
Genel Müdür Yardımcısı V.

OLUR

.../.../2015

Prof. Dr. Doğan ÜNAL 
Genel Müdür V.

EK: Tatil Diyalizi Uygulayacak İl Listesi (1 Sayfa)

2015 YILI TATİ. OİYALİZİ UVGULAYACAK iL LİSTESİ

ADANA

KAYSERI

ADIYAMAN

KIRKLARELİ

AFYONKARAHiSAR

KıRŞEHiR

AMASYA

KONYA

ANKARA

KÜTAHYA

ANTALYA

MANİSA

ARTViN

KAHRAMANMARAŞ

AYDIN

MUGLA

BALIKESiR

MUŞ

BiLECIK

NEVŞEHİR

BiNGÖL

NİĞDE

BITLİS

ORDU

BOLU

RİZE

BURDUR

SAKARYA

BURSA

SAMSUN

ÇANAKKALE

SINOP

ÇANKIRI

SİVAS

ÇORUM

TEKiRDAG

DENİZLİ

TOKAT

EDIRNE

TRABZON

ELAZIG

TUNCELi

ERZINCAN

Ş.URFA

           ERZURUM

UŞAK

GAZIANTEP

YOZGAT

GIRESUN

ZONGULDAK

GÜMÜŞHANE

AKSARAY

HAKKARI

BAYBURT

MERSIN

KARAMAN

ISTANBUL

BARTIN

ıZMIR

YALOVA

KARS

DÜZCE

KASTAMONU