2014 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri süreci sona erdi!

2014 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri süreci sona erdi!

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2014 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri süreci sona erdi!

06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” gereğince; teşhis, tedavi ve rehabilitasyonhizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilmesi gereken 2014 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerisüreci 27 Kasım 2014 tarihinde başlamış olup, " Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” in 27/06/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile sona ermiştir. 27 Haziran 2015 tarihi itibari ile Sağlıkta Kalite Değerlendirme Programına alınmayan kurumlarda 2014 yılı değerlendirme programı kapsamında değerlendirme yapılmayacaktır.

Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinin yürütülmesinde ve tamamlanmasında büyük katkıları olan; değerlendirme ekiplerine, Başkanlık çalışanlarına, İl Kalite Koordinatörlüklerine, TKHK İl Genel Sekreterliklerine, değerlendirme kapsamında olan tüm kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederiz.