2014 Yılı Özel Sağlık Kuruluşu Hak Sahipliği Sonuç İlanı

2014 Yılı Özel Sağlık Kuruluşu Hak Sahipliği Sonuç İlanı

Bakanlığımızın 2014 yılı illerde yeni özel sağlık kuruluşu açılması ve uygun olan illerde kadro tahsisi yapılması ile ilgili planlama ilanına göre 5 ilde özel hastane açılması, 7 ilde A tipi tıp merkezi açılması ilan edilmiştir.

“2014 yılı planlama ilanı kapsamında açılacak özel sağlık kuruluşu başvuru şartları ile hak sahipliğinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar” ilan edilmiş olup 04.04.2014 tarihine kadar başvurular toplanarak Bakanlığımızca değerlendirilmiştir. Birden fazla başvurunun olduğu illerde hak sahipliğinin belirlenmesi için 15.05.2014 tarihinde noter huzurunda kura yöntemi ile hak sahipleri belirlenmiştir.

İlanda belirtilen 5 ilde özel hastane ve 7 ilde A tipi tıp merkezi açma hak sahiplerinin listesine ulaşmak için tıklayınız...